जन्मभुमी को आबाज || आबाज बिहिनकाे आबाज

नागरिक पारदर्शिताको लागि सार्बजनिक लेखा परिक्षण

पोखरा ।

पोखरा महानगर पालिका वार्ड न २१, रामदी लप्सिबोट टाेलमा रामदी सामुदायिक बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्दा भएको सम्पूर्ण आम्दानी खर्चबारे सरोकारवालाहरुको लागि यो सार्बजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

योजनाको नाम :- सामुदायिक भवन निर्माण कार्य योजनाको कुल लागत :- रु ११०५५६०/१६/-

योजनाको सम्झौता मिति :- २०७६/११/१८

योजना सुरु हुने मिति :- २०७६/११/१९

योजना सम्पन्न मिति :- २०७७/३/१५(थप गरिएको )  महानगर पालिकाबाट प्राप्त रकम :- ९९३०००/-  उपभोक्तबाट प्राप्त हुने रकम :- रु १,१२,५६०/१६/-                       जमुना कार्की

अध्यक्ष तथा भवन निर्माण उपभोक्त समिति पोखरा -२१, रामदी लप्सीबोट ।